Na czym polegają strajki pracownicze?

Strajki pracownicze

Strajk jest akcją protestacyjną podjętą przez pracowników w celu zaprotestowania przeciwko złym warunkom pracy, obniżce płac lub innym opresyjnym decyzjom kierownictwa. Pracownicy mogą protestować na różne sposoby, w zależności od branży i zasad rządzących daną sytuacją.

Kto może strajkować?

Strajki są zazwyczaj legalne w przypadku pracowników, ale nie w przypadku niezależnych wykonawców. Strajki mogą przybierać różne formy, w zależności od rodzaju podejmowanej akcji pracowniczej i kraju, w którym ma ona miejsce.

Ogólnie rzecz biorąc, w przeszłości strajki były legalne, jeśli były przeprowadzane przez pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych jako część układu zbiorowego lub w celu zaprotestowania przeciwko niesprawiedliwym warunkom pracy, takim jak niebezpieczne środowisko pracy lub niskie płace, które mają wpływ na prawa pracownika.

Strajki pracownicze - przyczyny

Strajki pracownicze to nagłe, tymczasowe wstrzymanie pracy, w którym pracownicy na całym świecie odmawiają wykonywania swoich obowiązków do czasu spełnienia określonych żądań kierownictwa. Istnieje wiele powodów, dla których dochodzi do strajków pracowniczych, ale najczęściej wynikają one z niesprawiedliwych warunków pracy i płacy.

Korzenie tego zjawiska można dostrzec jeszcze przed rewolucją przemysłową, kiedy nie istniało coś takiego jak ośmiogodzinny dzień pracy czy płaca minimalna, a pracodawcy zarabiali ogromne sumy pieniędzy na ciężko pracujących osobach, które nie miały możliwości wypowiedzenia się w swojej obronie ze względu na brak wykształcenia lub czystą desperację, że w tamtym momencie wystarczy im jakakolwiek praca.

Jakie są ich cele?

Strajki pracownicze są formą działań zbiorowych podejmowanych przez pracowników w celu wysuwania żądań wobec pracodawców. Strajk pracowniczy był stosowany w historii jako jedna z metod nacisku robotników na pracodawców, którzy często wykorzystują nierówność klasową między szefami a pracownikami.

Strajki zaczynają się od skoncentrowania się wyłącznie na płacach i innych ustępstwach, których domagają się pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych.

Strajki pracownicze - skutki

Strajki mają różne skutki. Mogą być stosowane jako taktyka przemysłowa w celu wywarcia nacisku na pracodawcę w pojedynczych sporach lub mogą stanowić część szerszych prób uzyskania od pracodawcy wyższych płac i lepszych warunków pracy, zarówno poprzez strajki w poszczególnych zakładach pracy, jak i strajki generalne, które dotyczą innych sektorów, np. transportu.

Strajki są również wyrazem solidarności z innymi pracownikami, a jednocześnie osłabiają autorytet kierownictwa.


25-04-22
Dodany przez @administrator
solidarnosc-center.org

MCBFS skupia się na wspieraniu pomysłów związku zawodowego Solidarność i pielęgnuje tradycje chrześcijańskie

solidarnosc-center.org 2022