Ostatnie artykuły

Warsztaty i konferencje dla pracownikow
Jak zmotywować pracowników do udziału w warsztatach i konferencjach?

Jedną z wielu korzyści płynących z dobrej imprezy sponsorowanej przez firmę jest możliwość zdobycia świeżego s

Strajki pracownicze
Na czym polegają strajki pracownicze?

Strajk jest akcją protestacyjną podjętą przez pracowników w celu zaprotestowania przeciwko złym warunkom pracy

Ochrona praw pracowniczych
Prawa pracownicze - związki zawodowe

Związki zawodowe mają prawo do prowadzenia negocjacji zbiorowych z pracodawcami w celu uzyskania lepszych płac

Kultywacja tradycji i idei Solidarnosci
Idea Solidarności a współczesny świat

Solidarność jest ideą, którą postrzegamy jako naturalne przedłużenie ludzkiego doświadczenia. Pojęcie solidarn

Czym jest dla nas solidarność? Kultywacja tradycji i idei Solidarności

strona poswiecona NSZZ Solidarnosc

Solidarność to termin, który dla wielu ludzi oznacza różne rzeczy. Solidarność można zdefiniować na wiele sposobów, które w większości sprowadzają się do wzajemnego zaufania, wsparcia i pomocy. Taka jest też idea Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność“. Ma być łącznikiem nie tylko grup zawodowych, ale także wszystkich Polaków. Ma jednoczyć ludzi w drodze do walki o wspólne dobro. Możesz zacząć budować solidarność już dziś. Dlatego powstało Międzynarodowe Centrum Studiów nad Fenomenem Solidarności - aby wspierać i kultywować tradycje solidarności społecznej.

Co to jest NSZZ "Solidarność"?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest ogólnopolskim związkiem zawodowym, który powstał w 1980 roku. W szczytowych chwilach liczył 10 milionów członków. Obecnie należy do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

Grupa ta nie ogranicza się do Europy, a jej członkowie pochodzą z niemal wszystkich kontynentów świata.

Związek jest silnym rzecznikiem na rzecz praw pracowniczych w Polsce. Jest to również organizacja, która niesie pomoc potrzebującym poprzez współpracę z różnymi organizacjami. Współpracują w takich kwestiach jak opieka zdrowotna, edukacja, równość płci i inne sposoby poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

Wielu ludzi może myśleć, że to niemożliwe, aby zjednoczyć wszystkich pod jednym hasłem lub przekonaniami, ale solidarność można osiągnąć poprzez wszystko, co pomoże komuś poczuć się mniej samotnym. Niezależnie od tego, czy chcesz pomóc przyjacielowi, który przechodzi przez trudny okres, czy znaleźć solidarność we własnej społeczności, istnieje wiele sposobów, aby zacząć budować solidarność już dziś!

Jaki wpływ wywarła Solidarność na dzisiejszą Polskę?

Solidarność wywarła olbrzymi wpływ na to, jak wygląda obecnie Polska. Była największym ruchem robotniczym w trakcie historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Robotnicy protestowali przeciwko władzy i żądali podwyżek. Ruch mocno przyczynił się do rozpoczęcia się przemian ustrojowych pod koniec lat 90. i zmiany systemu polityczno-gospodarczego. Pierwszy przewodniczący “Solidarności“ Lech Wałęsa został prezydentem Polski.

Historia solidarności

Solidarność powstała na bazie licznych związków, które strajkowały na początku lat 80. Związki połączyły się w jeden komitet, który został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. Ruch zrzeszał polskich robotników, którzy byli niezadowoleni ze swoich warunków pracy, a także polityki rządu. Solidarność przetrwała do obecnych czasów i zajmuje się prawami robotników.

Idea Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Międzynarodowe Centrum Studiów nad Fenomenem Solidarności zostało założone po to, żeby promować idee Solidarności. Została powołana przez komisję krajową związku, a także Uniwersytet im. Jana Pawła II w Krakowie. MCBFS ma tworzyć środowisko, które wspiera inicjatywy związku, a także wyznaje wartości chrześcijańskie, które szczególnie idą w parze z nauką papieża Jana Pawła II.

Celem Centrum jest zapewnienie przestrzeni, w której ludzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem, nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest organizowanie konferencji, warsztatów i innych wydarzeń na całym świecie.

Pracownicy z Ukrainy a stabilność polskiej gospodarki

Outsourcing pracowników z Ukrainy stał się nieodłącznym elementem polskiego rynku pracy. Ze względu na rosnący niedobór siły roboczej w różnych sektorach naszej gospodarki, wsparcie ze strony naszych wschodnich sąsiadów jest nie tylko pożądane, ale również niezbędne. Poza tym, pracownicy z Ukrainypracownicy z Ukrainy[/ANCHOR] w tym kontekście również przyczyniają się do wzrostu jakości i standardów pracy w Polsce, oraz pomagają nam tworzyć bogatszą i bardziej różnorodną społeczność.

Partner edukacyjny

Nasz serwis jest wspierany przez TalkBackTalkBack - angielski z native speakerem online

solidarnosc-center.org

MCBFS skupia się na wspieraniu pomysłów związku zawodowego Solidarność i pielęgnuje tradycje chrześcijańskie

solidarnosc-center.org 2022