Cele NSZZ Solidarność

Czym jest NSZZ Solidarnosc

Związek zawodowy powstał w 1980 roku i w szczytowym momencie liczył 10 milionów członków. Solidarność jest niezależną i samorządną organizacją demokratyczną, która dąży do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej dla wszystkich obywateli poprzez walkę z wyzyskiem, wykluczeniem, represjami i innymi formami niesprawiedliwości.

Korzyści płynące z członkostwa w NSZZ Solidarność

Dla samych członków jest to poczucie przynależności do czegoś wielkiego i silnego; solidarność z ludźmi, którzy podzielają ich wartości. Związek od dawna jest jedną z najbardziej wpływowych instytucji w Polsce: nie tylko ze względu na swoją siłę ekonomiczną czy polityczną, ale także ze względu na to, że zapewnia Polakom spójność społeczną i ujście w walce z komunizmem.

Przynależność do czołowego związku zawodowego w Polsce może być także pomocne w Twojej pracy i wsparciu Twoich praw pracowniczych.

Zasady działania NSZZ Solidarność

Zgodnie z zasadami działania Solidarność jest organizacją demokratyczną. Prawo obywatela do samostanowienia i godności społecznej jest gwarantowane przez prawa obywatelskie, takie jak wolność słowa i zgromadzeń.

Ponadto wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani wobec prawa, niezależnie od pochodzenia i dotychczasowej pozycji w społeczeństwie. Co więcej, praca powinna nie tylko służyć celowi, ale także dawać możliwość rozwoju osobistego i godnego wynagrodzenia.

Historia NSZZ Solidarność

Na początku lat 80. powstała "Solidarność", która według wielu mogła stać się nowym, niezależnym związkiem zawodowym. Wraz z innymi organizacjami i ruchami podziemnymi w Polsce tworzyła alternatywę dla rządów komunistycznych.

W tym celu wykorzystywano sieci kontaktów, które powstały w latach ucisku w czasach komunizmu, ale także liczono na wsparcie Zachodu ze strony polskich emigrantów i międzynarodowych mediów, które zapewniały fundusze i rozgłos.

Założenia NSZZ Solidarność

Początki NSZZ "Solidarność" sięgają sierpnia 1980 r., kiedy to grupa polskich robotników postanowiła zorganizować się w obronie swoich praw pracowniczych i lepszego życia. Związek nosił nazwę "Solidarność" - tworzyli go wyłącznie szeregowi członkowie, bez hierarchii i przywódców, którzy mogliby zostać skorumpowani.

Warto zauważyć, że w początkowym okresie swojego istnienia "Solidarność" nie była organizacją zajmującą się wyłącznie walką z komunizmem; od samego początku walczyła również z łamaniem praw człowieka w polskim społeczeństwie.

Ostatnie artykuły

solidarnosc-center.org

MCBFS skupia się na wspieraniu pomysłów związku zawodowego Solidarność i pielęgnuje tradycje chrześcijańskie

solidarnosc-center.org 2022