Jak zmotywować pracowników do udziału w warsztatach i konferencjach?

Warsztaty i konferencje dla pracownikow

Jedną z wielu korzyści płynących z dobrej imprezy sponsorowanej przez firmę jest możliwość zdobycia świeżego spojrzenia i poznania nowych sposobów działania. Wydarzenia te są także świetnym sposobem na budowanie zespołu. Podczas takich konferencji można dowiedzieć się, jak inni ludzie z różnych dziedzin radzą sobie z obciążeniem pracą lub jak godzą życie rodzinne z celami i obowiązkami zawodowymi.

Jakie zagadnienia poruszyć na warsztatach i konferencjach dla pracowników?

Dobra konferencja pracownicza to spotkanie, na którym dyskutuje się o przyszłości firmy. Powinna być planowana raz lub dwa razy w roku, a do udziału w niej należy zaprosić wszystkich pracowników, w miarę możliwości także tych, którzy pracują zdalnie. Celem tego spotkania jest opracowanie planu działania, który pomoże poprawić wyniki firmy w nadchodzącym roku lub latach.

Warto na warsztatach dla pracowników poruszyć temat bezpieczeństwa i ochrony przed pracodawcą - należy podkreślać, jakie prawa i jakie obowiązki ma pracownik w zakresie świadczenia usług pracodawcy.

Warsztaty i konferencje dla pracowników - jakie są ich zalety?

Warsztaty i konferencje to dwie najpopularniejsze formy rozwoju zawodowego. Stanowią one okazję do pogłębienia wiedzy na temat swoich zainteresowań, poszerzenia bazy wiedzy w danej dziedzinie lub odkrycia nowych umiejętności, które mogą pomóc w rozwoju zarówno osobistym, jak i zawodowym.

Warsztaty pozwalają pracownikom spotykać się na sesjach poświęconych takim tematom, jak wyznaczanie celów, budowanie zespołu, treningi efektywności przywódczej - a nawet improwizacja!

Jak zorganizować warsztaty i konferencje dla pracowników?

Aby zorganizować warsztaty i konferencje dla pracowników, należy przede wszystkim zastanowić się nad tematem, który zainteresuje słuchaczy. Powinno to być coś, co ludzie mogą wykorzystać w swojej pracy lub życiu domowym. Oznacza to wymyślenie pomysłu w rodzaju "Jak zdrowo gotować" lub "Lepiej zarządzać czasem".

Następnym krokiem jest znalezienie mówców, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, tak aby mogli ją dobrze zaprezentować podczas wydarzenia. Przed datą konferencji należy się z nimi spotkać: telefonicznie, przez mailowo - cokolwiek, co będzie najlepsze dla obu stron - aby ustalić, co będzie przedmiotem każdego warsztatu podczas tych sesji i jakie jest stanowisko wszystkich stron w sprawie dostarczania materiałów pomocniczych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Warsztaty i konferencje dla pracowników - czego się spodziewać?

Warsztaty i konferencje dla pracowników mają na celu pomóc organizacji poprzez zapoznanie jej z technikami, pomysłami lub najlepszymi praktykami. Warsztaty trwają zazwyczaj pół dnia i mogą przybierać różne formy, od wykładów klasowych po interaktywne symulacje szkoleniowe.

Konferencje mogą trwać nawet trzy dni, z jednym dniem przeznaczonym na poranne sesje plenarne, po których następują dwa pełne dni warsztatów obejmujących konkretne tematy związane z tematem konferencji. Uczestnicy warsztatów zazwyczaj oczekują bardziej konkretnych informacji niż te, które są im oferowane w ramach innych rodzajów wydarzeń edukacyjnych, takich jak sympozja czy seminaria, ponieważ w codziennym życiu zawodowym często poświęcają im wszystkie swoje zdolności umysłowe.


30-04-22
Dodany przez @administrator
solidarnosc-center.org

MCBFS skupia się na wspieraniu pomysłów związku zawodowego Solidarność i pielęgnuje tradycje chrześcijańskie

solidarnosc-center.org 2022