Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

( International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność)

to powstała w 2018 roku jednostka naukowa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie działająca we współpracy z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność" 
„Jeden drugiego brzemiona noście"
NOWOŚCI
Konferencja "Obudził w nas Solidarność. W 40 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II"

KONFERENCJA NAUKOWA

"Obudził w nas Solidarność. W 40 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II"
3 czerwca br. w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”, organizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności.
Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

 

Witając gości Piotr Duda nawiązując do tematu konferencji podkreślił, że Jan Paweł II „obudził w nas solidarność, obudził w nas także dumę i poczucie własnej wartości”.Ojciec Święty Jan Paweł II budził w nas solidarność, obudził w nas także dumę i poczucie własnej wartości - powiedział szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda otwierając konferencję naukową w 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Jak podkreślił, bez polskiego papieża nie byłoby wolności"

 
Program Konferencji
 
Godz. 10:00
 
- uroczyste otwarcie wystawy: Ojciec Święty z Solidarnością. Solidarność z Ojcem Świętym
- wręczenie statuetki Człowiek Roku „Tygodnika Solidarność”
- wystąpienia gości Konferencji
 
Prelegenci
 
- Prof. dr  Rocco Buttigllione, IFES
- Ks. prof. dr hab. Jarosław Jagiełło, Dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII
- Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, UPJPII
- Prof. dr hab. Jakub Stelina, UG - kierownik Katedry Prawa Pracy
 
Patronaty
Patronat Narodowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Patronat Metropolity Gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia
Patronat Honorowy Instytut Pamięci Narodowej
Patronat naukowy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Patronaty medialne Telewizja Polska, Polskie Radio, „Tygodnik Solidarność”
 
Tematy wystąpień 
 
1. Prof. Rocco Buttiglione – Znaczenie powstania NSZZ „Solidarność” dla Europy
 
2. Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak – Rola Jana Pawła II w dojrzewaniu do fenomenu  solidarności
 
3. Ks. prof. UPJPII dr hab. Jarosław Jagiełło – „Nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim”. Jana Pawła II koncepcja solidarności 
 
4. Prof. dr hab. Jakub Stelina – Wokół pracy ludzkiej. Encyklika „Laborem exercens”

 

 
 
 
 

Transmisja Konferencji „Obudził w nas solidarność. W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny”

Prelegenci

Prof. Rocco Buttiglione – włoski polityk,  nauczyciel akademicki, były minister do spraw europejskich i minister kultury, wieloletni parlamentarzysta. Studiował prawo w Turynie i Rzymie. Był profesorem Międzynarodowej Akademii w Liechtensteinie. Obecnie Profesor Instytutu Edyty Stein w Granadzie. Członek Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Autor wielu książek, m.in. o filozofii Karola Wojtyły, a także o filozofii pracy, leżącej u podstaw Encykliki Laborem Exercens. W ponad 100 artykułach, zawarł swoje idee dotyczące filozofii, religii i polityki.
Ważniejsze publikacje: Il problema politico dei cattolici. Dottrina sociale e modernità, 1993; Giustizia e politica tra prima e seconda Repubblica, con Mario Luzi, 1998; Il pensiero dell'uomo che divenne Giovanni Paolo II, 1998; Meridione. La grande occasione, a cura di e con Giuseppe Nistico e Antonio Marzano, 2001; I cattolici liberali nell'attuale contesto politico, 2007; Lo stato della democrazia nel mondo, con Gianfranco Fini e Carlo Galli, 2011; La sfida. Far politica al tempo della crisi, 2012; Sulla verità soggettiva. Esiste un'alternativa al dogmatismo e allo scetticismo?, 2015; Risposte (amichevoli) ai critici di Amoris Laetitia, 2017.

Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak – kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności (MCBFS), Wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FUCE), członek ESSAT-u (European Society for the Study of Science and Theology oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Zainteresowania naukowe: filozofia człowieka, etyka, personalizm, francuska filozofia refleksyjna.
Ważniejsze publikacje: Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta, Kraków 1998; Idea solidarności dzisiaj (red.), Kraków 2001; Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera (red.), Kraków 2002; Aksjologia Louisa Lavelle’a wobec ponowoczesnego kryzysu wartości, Kraków 2012; Nurty etyki. Od starożytności do nowożytności, Kraków 2018.
Wykłady gościnne i udział w międzynarodowych sympozjach naukowych m. in. w Bochum, Bogocie, Budapeszcie, Louvain, Meksyku, Moskwie, Paryżu, Pekinie, Rzymie, Seulu, Tokio i Waszyngtonie.

Ks. Jarosław Jagiełło: Doktor habilitowany filozofii, Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Filozofii Człowieka - Wydział Filozoficzny UPJP II, Dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII oraz wykładowca Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.  Koordynator Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności.
Autor bądź współautor 13 książek z zakresu filozofii. Ostatnio opublikował między innymi Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger – Plessner). Studium historyczno-analityczne, IFiS PAN, Warszawa 2011, Spory o naturę człowieka (red.), Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2015, Gender – spojrzenie krytyczne (red.), Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2016.  Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera, Członek Zwyczajny Internationale-Ferdinand-Ebner-Gesellschaft, Współtwórca Dni Tischnerowskich w Krakowie, Koordynator Wydania Włoskiej Edycji Pism Józefa Tischnera. Ksiądz diecezji kieleckiej.

 Prof. dr hab. Jakub Stelina – Kierownik Katedry Prawa Pracy a w latach 2012-2018 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Alba Iulia (Rumunia). Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (XI, XII i XIII kadencji). W latach 2016-2018 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy). Specjalizuje się w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie zabezpieczenia społecznego. Autor ponad 100 publikacji z tego zakresu, m. in. współautor komentarza do Kodeksu pracy oraz Systemu Prawa Pracy, współredaktor książki Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu (Wyd. UG 2012).

BADANIA

DZIEDZICTWO

OBECNOŚĆ

PROMOCJA

TRANSFORMACJA

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

CONTACT WITH US

Beyond Beach and Cloudy Waves

A beach is a landform along the coast of an ocean or sea, or the edge of a lake or river. Beaches typically occur in areas along the coast where wave or current action deposits and reworks sediments.