Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

( International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność )

to powstała w 2018 roku jednostka naukowa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie działająca we współpracy z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność" 

„Jeden drugiego brzemiona noście"
Skład Rady Naukowo-Programowej MCBFS

ZE STATUTU MCBFS

Rada Naukowo-Programowa jest organem o charakterze programowym, doradczo-opniotwórczym. Podstawowym zadaniem Rady jest opracowanie i przyjęcie Uchwały Programowej Centrum na daną kadencję obejmującą ogólne i szczegółowe zadania związane z celami funkcjonowania Centrum. Uchwała Programowa przyjęta przez Radę Centrum podlega zatwierdzeniu przez Zespół Koordynatorów. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

Ks. dr hab. Piotr Andryszczak (UPJPII)

Dr Paulina Bednarz-Łuczewska (ALK)

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB (UPJPII)

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII)

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (UAM)

Prof. dr Rocco Buttiglione (IFES )

Dr hab. Piotr Duchliński (Prof AIK)

Prof. Dr. Guzmán Carriquiru Lcour    

Ks. dr. hab. Rafał Dudała (UJK) 

Prof. dr hab. Jarosław Górniak (UJ)

Dr Rodrigo Guerra Lopez (CISAV)

Ks. dr hab. Grzegorz Hołub prof. UPJPII

Ks. dr hab. Tomasz Homa SJ prof. AIK

Dr Marta Kwaśnicka 

Dr Michał Łuczewski (Centrum Myśli JP2)

O. dr hab. Jan Mazur OSSPE prof. UPJPII

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW)

Dr hab. Joanna Mysona Byrska prof. UPJPII

Prof. Dr. Emilio Morales de Barrera (USS)

Dr Paweł Rojek (UJ)

Dr Adrian Pabst (UK)

Dr Aaron Riches (IFES)

Dr Mátyás Szalay (IFES)

Ewa Zydorek (KK NSZZ „Solidarność”)

O. dr hab. Marek Urban CSsR (UPJPII)

Dr hab. Krzysztof Woźniewski prof. UG 

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

CONTACT US

International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność