Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

( International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność)

to powstała w 2018 roku jednostka naukowa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie działająca we współpracy z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność" 
„Jeden drugiego brzemiona noście"

Celem MCBFS jest

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA MCBFS

Skład Rady Naukowo-Programowej MNBFS
Rada Naukowo-Programowa jest organem o charakterze programowym, doradczo opiniodawczym. Podstawowym zadaniem Rady jest opracowanie i przyjęcie Uchwały Programowej Centrum na daną kadencję obejmującej ogólne i szczegółowe zadania związane z celami funkcjonowania Centrum.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ NAD FENOMENEM SOLIDARNOŚCI

POWOŁANO DO ŻYCIA MCBFS
19 czerwca 2018 w Zakopanem, zostało podpisane porozumienie między Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" dotyczące współpracy w ramach powołanego przez obie instytucje Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Umowę podpisali Wielki Kanclerz UPJPII abp Marek Jędraszewski i przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

GRANADA - 6TH ANNUAL INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL AND CONFERENCE

Deklaracja z Granady
W poniedziałek 18 czerwca 2018 roku, na południu Hiszpanii, w Granadzie, rozpoczęła się kolejna Międzynarodowa Letnia Szkoła i Konferencja (International Summer School and Conference) “Beyond Secular Faith”. Na zaproszenie Arcybiskupa Granady, Javiera Martineza i Instytutu Filozofii “Edith Stein” w Granadzie, w tym roku Honorowym Współorganizatorem Szkoły Letniej jest Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”.

BADANIA

DZIEDZICTWO

OBECNOŚĆ

PROMOCJA

TRANSFORMACJA

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

CONTACT US

International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność